HR ЕкспертАктуално

Емоционална стабилност като фактор за повишаване на производствена продуктивност.

Тодор Терзиев

IMG IT Academy

Тодор Терзиев

Тодор Терзиев има много годишен опит в човешките ресурси. 

Сертифициран  е по множество международни системи за управление на човешки ресурси и управление. 

Като управител на консутлантска фирма NSR- HR & Consulting, той и неговият екип се опитват да помогнат на малки средни и големи предприятия да подобрят своята производствена ефективност, като работят върху подобряване на управление на персонала, подобряване на работните условия и процеси в предприятията. 


Напоследък се забелязва все по-голяма неудовлетвореност на служителите на работното място.
Всички мениджъри човешки ресурси планират мотивационните програми като основно се базират на теорията на Маслоу за потребностите на индивида или на двуфакорната теория на Херцберг и други.

Емоционална стабилност като фактор за повишаване на производствена продуктивност.

Това, което може да добави стойност и да повиши ефективността на служителите на работното място е ЕМОЦИОНАЛНАТА СТАБИЛНОСТ на индивида.

Мотивация значително подобрява връзката между стрес на работното място и представяне на служителите.
Това върху, което трябва да се обърне внимание в днешно време е :

Емоционална стабилност на служителите

Силната личност играе жизненоважна роля в постигането на много индивидуални и организационни резултати, тъй като това влияе на благоразположението на индивида, който фактор никога не трябва да се загърбва. Сред големите пет черти на личността има една черта, наречена емоционална стабилност, която може да променят резултатите поради своята изключителна функция за поддържане на личността. Тази черта се характеризира с погълнат от ниска тревожност, по-малко страх и по-голямо усвояване на стрес служител. Това все още не е емоционална интелигентност, но може да бъде част от нея. Емоционално стабилният човек държи емоциите си под контрол, не се държи по импулсивен и нестандартен начин, който му помага за справяне със страха и стреса. Такъв човек може да покаже ниско ниво тревожност, като по този начин може да бъде по рационален и да взима по-добри решения , ако е на ръководна позиция, където могат да възникнат много изненадващи и стресови ситуации. Някой учени свързват емоционалната стабилност с медицински и психологически показатели, които индивида показва, когато от него се изисква да понесе нетипично натоварване.

Като показва спокойствие човек е способен да функциониран рационално, докато невротизмът води индивида към страх, безпокойство и стрес. Това вредни както при външни, така и вътрешни фронтове на въздействие.

Емоционална стабилност като балансьор между продуктивности и стрес на работното място.
Това може да смекчи връзката между стреса на работното място и представянето на служителите. Стрес на работното място е резултат от много източници, които включват и личните стресови фактори. Чрез емоционална стабилност такива лични стресови фактори могат да бъдат овладяни. За всички други стресови фактори емоционалната стабилност може да помогне за засилване на абсорбционната сила на физическо лице. Това ще му позволи да реагира по-меко на дразнение като избегне усилване на стреса и възможност за отклонение от дейностите му. В такъв случай стресът на работното място няма да попречи представянето на служителя с същата интензивност поради наличието на емоционална стабилност.

Много изследвания и проучвания показват тази пряка връзка между емоционалната стабилност и продуктивност на служителите.

Тогава какво може да се направи за да се подобри тази стабилност:

Първата стъпка е да се запознаят мениджърите, линейните ръководители и ръководителите на екип с този термин и неговият принос за продуктивността на служителите.

Втората стъпка е да се направят обучителни програми, чрез които да се възприеме начина на работа, които да развие едно по-дълбоко разбиране на трудностите и отговорностите, които имат служителите.

Ръководителите трябва да се научат да разговарят със служителите а техните задачи и отговорностите по такъв начин, по който те да не го възприемат стресирано или подтискащо.

Също така е важно да се разбере от работниците, че ръководството на компанията е неотлъчно до тях и ще съдейства за изпълнението на поставените задачи.

Това обаче предполага, че ръко-водителите, ще трябва да се натоварят и с някои лични проблеми на своите служители.

Мениджъри, които проявяват егоистично отношение могат да наранява служителите и организационни цели. Мениджърите могат да структурират работно място, така че служителите да са насърчени и да се чувстват мотивирани да извършват тяхната работа. Управление може да предложи различни допълнителни дейности и придобивки насочени към личността на служителите при добро изпълнение на служебните задължения. Изследванията показват, че такива действия могат да подобря възприятието на служителите на работата като стрес и да подобрят на тяхната производителност.

Следователно ръководството трябва внимателно да планира и организира работата на служителите, като се има предвид техните специфични нужди.

Digital Agency SEOMAX
Покажи повече

HR Manager

hrmanager.bg | Портал на знанието: Човешките ресурси, HR мениджмънт

Подобни публикации

Back to top button
Close
Close