Абонамент

IMG IT Academy

My Job е специализиран интернет ресурс насочен към предоставяне на актуална информация за професионалисти в областта на мениджмънта и управлението на човешките ресурси, както и полезни съвети и насоки към младите специалисти, които търсят професионална реализация.

Основното съдържание на сайта е публикуването на материали по актуални въпроси свързани с формирането и ефективното използване на  кадровият потенциал в компанията.

Засягат се важни аспекти като подбор, оценка, проверка и стимулиране на персонала.

Разглеждат се различните стилове на управление, връзката между ръководството и екипа, различните конфликти и противоречиви ситуации и начини за тяхното решаване.

Основните теми на My Job са:

  • Топ мениджърите на успешни български и чуждестранни компании запознават читателя с постиженията си в професионалната област. Споделят своите тайни на успеха;
  • Изключителни интервюта с известни лидери на български и чуждестранни компании. История за компонентите на успеха, вземането на решения, намирането на нови идеи, за партньорствата в бизнеса и за много други неща;
  • Казуси по най-актуалните управленски въпроси, съдържащи бизнес заключения, препоръки, съвети;
  • Маркетинг на успешните направления в бизнеса;

Задачите на My Job са:

  • повишаване на знанията по кадровите технологии;
  • идентифициране и развитие на нови бизнес тенденции;
  • професионално тълкуване на модерното управление;
  • анализиране постиженията на водещите фирми, прилагането на техния опит в практиката.

Тук се публикуват аналитични статии на водещи практици, HR мениджъри в български и чужди  компании, специалисти и експерти в областта на бизнеса и управлението на персонала. Разкриват се различни начини за повишаване конкурентоспособността на съвременните компании чрез  компетентното изграждане на отношения в екипа и правилния психологически и управленски подход.

My Job се отличава с лаконичност и простота на публикуваните материали, оригиналност, практичност и актуалност на темите.

Има два варианта на достъп до публикуваните материали: свободен и чрез абониране.

Ако желаете да имате достъп до всички материали можете да изберете един от следните абонаментни плана:

3 месеца
120 лв.
6 месеца
180 лв.
12 месеца
240 лв.
36 месеца
600 лв.
5 day
9999 лева

Всеки един от избраните абонаментни планове дава възможност в рамките на посоченото време да имате неограничен достъп до всички публикувани материали включително и HR PREMIUM информацията, както и до 80% отстъпка от допълнителните готови тренинги за самостоятелно провеждане.

Абонаментните планове са от дата до дата, а не за календарна година. Т.е., ако сте избрали едногодишен план и сте се абонирали на 18 Май 2019 г., абонаментът Ви продължава до 18 Май 2020 г.

Digital Agency SEOMAX
Back to top button
Close
Close