HR НовиниАнализи

Въздействие на COVID-19 върху кариерата на жените през 2021 г.

IMG IT Academy

Кризата с COVID-19 повлия дълбоко във всички области на нашия живот. Социалното дистанциране, преминаването към отдалечена работа, забраната за пътуване и като цяло изолацията принудиха хората бързо да преминат, да приемат и да се адаптират към новата реалност.

Пандемията има не по-малко засегнати икономически фактори, поради което световната икономика е обхваната от криза и шок.

7 статистически факта за въздействието на COVID-19 върху работата на жените

Сега представяме седем показателни статистически данни за отрицателното въздействие на пандемията COVID-19 върху жените и равенството между половете.

 1. Липса на баланс на заетост при мъжете и жените

Въпреки че кризата се отрази негативно на живота и работата на повечето хора, анализът на Маккинси показва, че заетостта на жените е засегната по-силно от COVID-19.

Естеството на работата остава силно зависимо от пола: жените и мъжете са склонни да се обединяват в различни професии както в развитите, така и в развиващите се страни. Това от своя страна оформя въздействието на пандемията върху пола. Връщайки се към изследването на McKinsey, работните места на жените са с 19% по-изложени на риск от мъжете. Това се дължи на факта, че жените са непропорционално представени в сектори, засегнати от кризата с COVID-19.

По оценки на McKinsey 4,5% от заетостта на жените е изложена на риск в сравнение с 3,8% от мъжете, като се имат предвид индустриите, в които работят както мъжете, така и жените. Причината за това се крие във факта, че именно жените работят повече в отраслите, засегнати от пандемията на COVID-19.

 1. Работещи майки

По време на пандемията майките трябваше да се отказват от работа и да напускат по-често от бащите, според Световния икономически форум. 17% от майките съобщават, че работят по-малко или напускат, в сравнение с 9% от бащите.

 1. Липса на подкрепа от страна на мениджърите

Голям брой афро-американски жени съобщават за липса на управленска подкрепа в сравнение с жени и мъже от други раси. Според доклад на McKinsey 15% от афро-американските жени казват, че не се чувстват подкрепени от своя мениджър по време на работа.

 1. Морално изтощение и изгаряне

Според Световния икономически форум жените на лидерски позиции са по-склонни от мъжете да съобщават за психическо изтощение и прегаряне.

 • 54% от женските ръководители съобщават, че са психически изтощени, в сравнение с 41% от мъжете.
 • 39% от женските ръководители съобщават за изгаряне, в сравнение с 29% от мъжете.

Това се дължи на високи нива на стрес поради дисбаланса между работата и личния живот в резултат на пандемията.

 1. Важността на DEI на работното място

DEI (diversity, equity and inclusion) означава разнообразие, справедливост и включване. Разнообразието включва всички основни характеристики, с които се ражда човек: възраст, пол, сексуална ориентация, физически и психически характеристики и придобити: образование, социален статус, място на работа и т.н. Включването, от друга страна, означава принципът на живот в обществото, който позволява на всички хора, независимо от тяхната възраст, произход, пол, здравословно състояние, да работят, да участват в различни дейности и да имат право да бъдат себе си.

Според проучването на Workable 96,6% от жените са заявили значението на поддържането на култура на многообразие на работното място.

 1. Ефективно и силно ръководство

По време на кризата с COVID-19 жените са се проявявали като по-ефективни лидери от мъжете, според Harvard Business Review. 57,2% от жените са били по-успешни от 51,5% от мъжете.

 1. Практикум за менторство и наставничество

Според McKinsey и Leanln.org, жените на ръководни позиции с висок професионален опит са по-склонни от мъжете да практикуват програми за активно слушане, менторство и наставничество.

Анализирайки и изучавайки тези статистически данни, можем да заключим, че пандемията се превърна в катализатор, който отразява и влошава равенството между половете в света. Поради това трябва да се обърне повече внимание на следните фактори в работата на жените:

 • липса на извънреден труд и поддържане на баланс между работата и личния живот;
 • предоставяне на подкрепа на работещите майки: осигуряване на гъвкаво работно време, обезщетения и др .;
 • предотвратяване на прегаряне и наблюдение на нивото на стрес на работното място;
 • насърчаване на културата на многообразие и инклузивност на работното място.
Digital Agency SEOMAX
Покажи повече

HR Manager

hrmanager.bg | Портал на знанието: Човешките ресурси, HR мениджмънт

Подобни публикации

Back to top button
Close
Close