HR Premium

Оценка на лидерските компетенции

IMG IT Academy

Сега все по-голям брой компании провеждат проекти за създаване и развитие на кадрови резерв. Израстването на лидери в една компания има много предимства. Ето защо една от най-важните задачи е да се създаде не само модел на компетенциите на потенциалния лидер, но и инструменти за тяхната оценка. Много от най-важните лидерски компетенции не могат да се проявят или не винаги се проявяват в хода на текущата работа, което изисква отделна оценка.

Без оценка на лидерските компетенции на функционалните лидери една организация може да получи добър специалист – и много посредствен лидер. Инструментите, които ви предлагаме да използвате по-долу, ще ви помогнат да избегнете тази ситуация.

Таблицата с компетенции се състои от две части. Първата част включва оценка на модели на поведение, ценности, мотивация, предпочитания, т.е. онези характеристики, които е трудно или невъзможно да се променят бързо. Втората част е оценка на управленските умения, които могат да се придобият доста лесно и бързо в хода на обучението. Следователно можем да кажем, че първата част включва компетенции, които принадлежат към категорията задължителни, а втората – желателни.

Това съдържание е заключено!

Влезте, за да отключите съдържанието!

Digital Agency SEOMAX
Покажи повече

HR Manager

hrmanager.bg | Портал на знанието: Човешките ресурси, HR мениджмънт

Подобни публикации

Back to top button
Close
Close