HR Premium

Определяне психологическия климат на колектива

IMG IT Academy

Психологическият климат на емоционално ниво  отразява преобладаващите отношения в колектива, характера на деловото сътрудничество, отношението към важни събития от живота.

Психологическия климат се оформя на емоционално ниво, за сметка на психологическата атмосфера и груповото емоционално състояние, което има място в сравнително кратък период от време и което на свой ред създава ситуативни емоционални състояния в колектива.

Описание на текста

Тук в лявата страна на листа са написани качествата на колектива, които характеризират благоприятен психологически климат, а в дясната качества с явно неблагоприятен климат. Степента на изразеност на някои качества може да се определи с помощта на седем степенната скала, в центъра на листа (от +3 до -3).

Използвайки схемата, следва да прочетете първо предложенията от ляво, след това от дясно, после със знак „+“ да отбележите в средната част на листа оценката, която най-много съответства на истината.

Трябва да се има в предвид, че оценките означават:

Това съдържание е заключено!

Влезте, за да отключите съдържанието!

Digital Agency SEOMAX
Покажи повече

HR Manager

hrmanager.bg | Портал на знанието: Човешките ресурси, HR мениджмънт

Подобни публикации

Back to top button
Close
Close