HR РесурсиПодбор на персонала

Как трябва да създадете и развиете кадровия резерв на компанията?

IMG IT Academy

За пълноценното развитие на една компания, винаги трябва да имате готов резерв от персонал, който би ви позволил бързо да изберете подходящ служител за определена длъжност, която се отваря в компанията. За това кадровият отдел трябва да извършва постоянна и целенасочена работа, за да формира такова количество резерв.

В един момент е много трудно да се намери подходящ кандидат за свободна длъжност, особено когато няколко нови работни места се отварят наведнъж в нови клонове. Готовите резерви не само биха могли да изпълняват служебни задължения, свързани със специалността им, но биха били подходящи и за сродни области.

Днес развитието на бизнеса изисква мобилност и бърза реакция на пазарните предизвикателства.

Планиране на свободни работни места

За да се обучи необходимия брой кадрови резерви, трябва да се извършат поредица от последователни действия. Първо, отделът по човешки ресурси трябва да направи списък с перспективни позиции, които могат да се появят в близко бъдеще. След това трябва да анализирате персонала на компанията и да изберете перспективни кандидати за нови ръководни позиции.

За всяко свободно място трябва да бъдат избрани няколко души. Броят на кандидатите за всяка конкретна работа ще зависи от степента на нейното значение за ефективното развитие на компанията. Двама резерви ще са достатъчни за позицията на средностатистически мениджър. За кандидатурата за откриване на свободна длъжност на ръководителя на отдела ще са необходими поне 4 потенциални кандидати. Следователно служителите от кадровия отдел трябва предварително да съставят кадрови резерв, за да може мениджърът да избере от него оптималния кандидат за нова ръководна позиция.

Това ще ви позволи да имате в резерв специалисти, вече готови за изпълнение на управленски задължения, които няма да се нуждаят от обучение в движение. Оптималният състав на потенциалните кандидати за началната позиция ще намали нездравословното вълнение сред служителите и ще поддържа приятелски микроклимат сред персонала.

Диагностика на служителите за създаване на човешки ресурси на компанията

За да се установи оптималният фонд за таланти за компанията, трябва да се извърши оценка на персонала. На първия етап от такава професионална диагностика е необходимо да се проверят кандидатите въз основа на характеристиките на служителите, които се изготвят от техните ръководители. Това ще помогне да се спести време и да се осигури обективен скрининг на кандидатите за резерви.

Също така, за да се състави такъв набор от специалисти, човек може да се ръководи от минималните изисквания, които могат да бъдат наложени на кандидатите. Също така ще помогне да се справите с голям брой служители, от които те обикновено формират резервни кандидати за ръководни длъжности в компанията. За това на първия етап от подбора на кадровия резерв е достатъчно да се използват такива параметри като пол, възраст, образование и лични характеристики.

Втори етап на подбор

На втория етап от подбора на кандидатите за вакантното място на работещия служител трябва да се използват методи за професионален подбор, които днес са представени от специалисти по подбор на персонал в голям брой. От това многообразие трябва да се избере най-подходящата методология за определени професионални задължения. Един от най-популярните е методът за избор на център за оценка, специално проектиран да формира човешките ресурси на компанията, като помага да се разкрие личният потенциал на кандидатите.

На втория етап на работа с кандидати се извършва окончателният подбор на членовете на професионалния резерв на компанията, от който след това се избират подходящи кандидати за ръководни длъжности на различни нива.

Трети етап

На този етап от създаването на резерв от бъдещи ръководители на компанията е необходимо да се изготвят планове за индивидуалното развитие на всеки кандидат. Тук се извършва работата с вече избраните кандидати, в рамките на която се осъществява тяхната подготовка. Планът трябва да бъде обсъден с участието на самия кандидат. Това ви позволява най-точно да изберете метод за професионален растеж за резерва.

След формирането на кадровият резерв е необходимо да се управлява неговото развитие и подготовка за бъдеща управленска работа. По този начин можете да намалите загубата на време, когато назначавате нов лидер на определена длъжност. Без такъв набор от резерв компанията би трябвало да обучи служител по време на влизането му на длъжността, а това е изпълнено с голям брой грешки и загуба на ценно време за развитието на новото бизнес направление.

Само планиран подход за набиране на собствен персонал може да гарантира на компанията избора на най-подходящия кандидат за нова ръководна позиция. За целта служителите на кадровия отдел трябва да извършват целенасочена стъпка по стъпка работа, резултатът от която ще бъде готов ръководител на отдел, подразделение или изцяло ново направление на бизнеса.

Digital Agency SEOMAX
Покажи повече

HR Manager

hrmanager.bg | Портал на знанието: Човешките ресурси, HR мениджмънт

Подобни публикации

Back to top button
Close
Close