HR РесурсиМотивация на персонала

Мотивация на персонала в компанията

IMG IT Academy

Мотивацията на персонала, или как правилно да мотивираме служителите, за да работят добре. Ефективността на компанията, нейните печалби, растеж и развитие зависят не само от стратегията, политиката и ресурсното подпомагане, но и от хората, които работят в полза на компанията.

За да се насърчат служителите да изпълняват качествено своите работни задачи, е необходимо да им се осигурят благоприятни условия на труд, т.е. да се провежда комплексно стимулиране на персонала.

В момента в нашата страна има криза на труда. Той е престанал да бъде за много работници смисъла на живота, а е станал единственото средство за оцеляване.

С такова отношение на служителите е невъзможно да се говори за тяхното развитие, за високопродуктивна и ефективна работа и за силна трудова мотивация.

Човек става наистина продуктивен, когато се интересува и участва в работата.

Само в такава ситуация може да се очакват високи резултати от него.

Поради важната роля на служителите за просперитета на компанията, мениджърите използват различни методи за стимулиране на персонала. За тях е важно да формират и поддържат интереса на служителите към целите и задачите на компанията.

Понятие, значение и същност

Понятията „мотивация“ и „стимулиране“ не означава едно и също нещо. Въпреки че често на практика те се използват като синоними.

Какво всъщност е това?

Мотивацията е създаването на вътрешни мотивиращи фактори, които действат чрез самосъзнанието.

Под стимулиране се разбира външни инструменти за активиране на работниците, т.е. стимул чрез материален или нематериален интерес.

Така мениджърът не може пряко да повлияе на мотивацията на служителя.

Този процес е субективен и е свързан с чувствата на служителя. Но мениджърите могат ефективно да използват стимули, които от своя страна водят до мотивация на персонала.

Да илюстрираме с пример:

Ръководителят възлага на мениджъра разработка на специален проект с високи заплати и отлични условия на труд. В същото време основната нужда на самия служител е да има смисъл и да получи максимална свобода от координиране на действията си.

Същността на мотивирането и стимулирането на персонала в една компания се състои в процеса, който се осъществява в лицето и го насочва да изпълни поставените задачи.

Мениджърите очакват от служителите си максимален резултат, подобряване на качеството на работа и ефективност на труда.

Функции на мотивация и стимулирането са в това, да се окаже въздействие върху персонала на компанията под формата на стимули за ефективна работа, социално въздействие, поощрителни мерки.

Тези форми на въздействие увеличават ефективността на системата за управление, засилват дейността на служителите.

 

Digital Agency SEOMAX
Покажи повече

HR Мениджър

HR Мениджър е специализиран интернет ресурс насочен към предоставяне на актуална информация в областта на мениджмънта и управлението на човешките ресурси, както и полезни съвети и насоки към младите специалисти, които търсят професионална реализация.

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close
Close