HR РесурсиПодбор на персонала

Организиране на процеса за провеждане на поведенческо интервю

IMG IT Academy

Начина, по който  провеждате интервюто е част от вашият работодателски бранд.  Това е първата визитка, който кандидатите получават за вашата корпоративна култура, начина Ви за комуникация. Могат да си направят извод за начина, по който управлявате вашите служители и отношението, което ще предложите.

Това впечатление също ще бъде разказано и на приятелите и познатите на потенциалният кандидат. Така че подгответе се сериозно и това ще Ви се отплати.

Следвайте тези 3 лесни стъпки за внедряването на поведенчески въпроси във вашето интервю.

  1. Бъдете последователни. Подгответе лист с върпоси за различни те позции. Задавайте същите въпроси на всички кандидати, с едни и също думи и сещата последователност.
  1. Разделяй и владей. В процеса на интервюиране и оценяване на кандидата може да наложи да разгиваря с повече от един интервюиращ. За да се избегне ситуацията, в която кандидата отговаря няколко пъти на едни и същи въпроси, Вие трябва да разделите правилно въпросите. Кой какви въпроси ще задава по време на интервюто.

Пример: Мениджър, който интервюира  инженер за инженерна позиция може да се фокусира повече върху въпроси, които да покажат способности за решаване на проблеми, докато  като друг, който се занимава с управление на проекти може да задава въпроси насочени към работа в екип и управление на времето.

  1. Оценявай и измервай.  Когато е възможно, направете си чек лист и някакъв вид скала за оценяване за всеки въпроси и сфера на фокус. Обективни  оценъчни модели ще Ви помогнат да намалите несъзнателни предрасъдъчни модели на поведение, когато дойде време да се взима решение за назначение.

Как да създадем собствени въпроси за поведенческо интервю

Въпроси за поведенческо-базирано интервю много рядко са под формата на единични въпроси. Обикновено това са твърдения, или обяснения , който да водят кандидата към споделяне на ситуации от техният предишен опит и има поне няколко части.

  1. Трябва да разговорим кандидата.

Ето няколко примера за разговарящи изречение, които можете да моделирате за вашите въпроси.

„Разкажете ми повече за времето когато ….“

„Опишете ми ситуацията когато …“

  1. Ситуация или Проблем

Втората част от поведенчески базираният въпрос, предлага типа или ситуацията, за която интервюиращия би желал да разбере повече.

На пример, ако търсим в кандидата находчивост, можем да зададем въпроса така „Разкажете ми са проект, в който сте имали да направите, но сте имали  много ограничени ресурси“.

  1. Добавяне на подробности/специфики.

Докато повечето поведенчески въпроси приключват само в две части, добавяне на подробности или специфики към условностите, ще Ви позволи да откриете повече относно ролята на кандидата в определена ситуация, която касае новата позиция.

Пример: Ако искате да разберете повече за това, как вашият кандидат се справя с конфликти, можете например да попитате „Разкажете ми за някой случай, в който сте имали конфликт на работното място“ . Тогава най-вероятно ще получите много широки отговори, който може и да не дадат достатъчно информация. Добавете обаче няколко специфики към въпрос като „ Разкажете ми за някой случай, в който сте имали конфликт на работното място с ваш колега/ мениджър/ клиент и отговорите ще се променят. Всяка от тези специфики  ще Ви помогне да получите конкретната информация относно качествата, който търсите в кандидата.

Как да водим  интервю

Специалистите по подбор на персонал, който задълбочено са изучавали различни начини за водене на интервю най-често използват модел STAR за водене на разговор и за събиране на информация.

Обикновено обаче кандидатите не познават този метод или това е в много реди случай.

STAR метода представлява систематизирано задаване на въпроси и съответно подаване на информация.

Situation (ситуация),

Task (задачи /отговорности),

Action (дейности/действия),

Result (резултати).

Въпреки, че повечето кандидати няма да могат да предоставят информацията по този метод, интервюиращият може да напътства кандидатите да отговарят по този начин. Докато обмисляте отговорите на кандидатите мислете и за това, каква допълнителна информация бихте искали да получите, за да направите по-добра преценка на начина на работа и реакция в определена ситуация.

Ще представя няколко примера какви могат да бъдат проучващите въпроси отнасящи се до метода STAR :

Situation ( ситуация/положение)

Какъв беше проблема в дейността или целта на бизнеса? Кои бяха участниците ? Какви бяха бюджетните параметри? Какво беше времевото ограничение?

Task (задачи /отговорности)

Какво искахте да постигнете ? Как стигнахте до това желание/заключение? Консултирахте ли се с някого ?

Action (дейности/действия),

Какво направихте ? Какви инструменти или ресурси използвахте ? С кого работихте?  На какви умения или опит разчитахте по време на проекта/работата ? Какви пречки/ препятствия срещнахте ?

Result (резултати).

Какви бяха резултатите ? Получихте ли позитивна обратна връзка и каква беше тя? Какво научихте ? Какъв опит придобихте ?

Примерни въпроси за поведенческо базирано интервю.

Следващите примери ще Ви помогнат да разработите ваши собствени въпроси. Целта на примерите е да покажат как можете да получавате повече информация за определена сфера на познания или опит, по които искате да оцените кандидатите. Тези върпсо ще Ви помогната да структурирате по-лесно информацията, която Ви е нужна за да оцените правилно кандидатите.

Това са въпроси за примерни сферите на компетенции, които ще търсим от кандидатите:

Способност за решаване на проблеми.

–          Можете ли да ми дадете или да ми разкажете за проект, в който сте имали ограничени ресурси и възможности, но въпреки това сте успели да го завършите?

–          Дайте ми пример за най-предизвикателния проблем, който сте имали на предишната си работа?

–          Разкажете ми за някой процес, който Вие сте измислили или подобрили ?

Работа в екип.

–          Можете ли да ми дадете пример или да ми разкажете за случай, в който е трябвало да се приспособите към начина на работа на друг колега, за да завършите успешно проекта?

–          Можете ли да дадете пример или да разкажете за случай, в който работата с други колеги е довела до по-бързо и качествено изпълнение на даден проект? Резултати по-добри от тези, които Вие самостоятелно бихте постигнали ?

–          Разкажете ми някой случай, където сте имали съревнование с ваш колега?

–          Спомнете си за случай, където сте работили с колега, който не е вършил изцяло поверените му задачи, как се справихте ?

Обслужване на клиенти.

–          Разкажете ми за някой случай, където е трябвало да съобщите лоши нови на клиента?

–          Разкажете за някой случай, където сте успели да разрешите проблем на недоволен и ядосан клиент, как се справихте с напрежението и решихте проблема?

–          Можете ли да разкажете за някой случай, където сте направили повече от необходимото за  разрешите проблем на ваш клиент? Какво стана след това?

Комуникационни умения.

–          Разкажете ми за някой случай, където се е наложило да дадете строга или негативна обратна връзка на ваш колега?

–          Разкажете как съобщавате резултатите от проект на вашият мениджър?

–          Можете ли да дадете пример, в който Ви се е наложило да убеждавате някой друг в правотата на вашите начини за действие? Пример, в който Вие сте убедили друг човек във вашата гледан точка?

–          Дайте пример за случай, в който сте успели да разрешите конфликт между Вас и ваш колега?

–          Можете ли да дадете пример, в който Ви се е наложило да накарате някой друг да направи нещо, което не са харесвали ? ( свързано с работни процеси).

Управление на времето или управление на проекти.

–          Разкажете ни случай, в който сте делегирали дейности на други лице ? Как го направихте? Как следяхте за изпълнението на задачите ?

Как разговаряхте с екипа си?

–          Разкажете как организирахте работните си задачи на последното работно място ?

–          Дайте пример, за това как сте се справили в случаите,  в които сте имали множество крайни срокове в близост един до друг ? Как се справихте с тях ?

Адаптивност.

–          Разкажете ни за случай, че който сте научили ново имение или процес?

–          Можете ли да дадете пример за, в който Ви се е наложило да спрете текущи дейности, за да гасите пожари в друг проект ?

–          Разкажете ми за случай, в който се е наложило да се справяте с неяснота, липса на информация ? Какво направихте ?

Работа под напрежение. Управление на стреса.

–          Разкажете ми за някоя стресираща ситуация ? Как реагирахте ?

–          Какво правихте на последното си работно място, когато работата наистина беше много и Ви затискаше?

Инициативност.

–          Разкажете ми как поставяхте целите за изпълнение на последната си работа ? Как наблюдавахте прогреса на проектите ?

–          Какво правихте, ако си мислите, че няма да успеете да спасите срока на проекта или задачата, или да постигнете поставената цел ?

–          Можете ли да разкажете за проект, в който Ви е била дадена малка насока за действие? Как го изпълнихте ?

–          Опишете ни ситуация, в която Вие успяхте да надминете очакванията ?

Лидерство.

–          Разкажете ми за някой случай, в който Вие сте били ръководител на екип с определена задача, но не сте успели да я завършите ? Какво предприехте ?

–          Случвало ли Ви се е да обучавате колеги? Как го направихте ?

–          Разкажете ми за някой случай, където сте имали колега в екипа, който не се е представял добре? Какво направихте?

 

Това са няколко примерни сфери и въпроси, който можете да търсите информация за потенциалните умения и съвместимостта на кандидата за отворената позиция. Тези въпроси имат за цел да Ви помогнат, да дадат насоки за това от какъв характер могат да бъдат вашите въпроси.

В заключение можем да кажем , че провеждайки взискателно поведенчески базирано интервю, което се проучва  в дълбочина за характеристиките на кандидата, Вие ще добавите огромно предимство във вашият екип и ще улесните постигането на вашите бизнес цели.

Намирането на кандидати, които имат правилните умения и също така се вписват добре в културният климат компанията  в способността да преодолявате бедствията, да се справяте със стреса, да се справяте с неясноти, да работите конструктивно като екип и да демонстрирате находчивост, ще ви послужи както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

Необходимо е малко предварително планиране в  избор какъв формат на интервюто ще използвате, какви въпроси да зададете и кой ще ги зададе – но резултатите ще са огромни. Намирането на подходящият кандидат за всяка роля ще доведе до иновации, производителност, удовлетвореност на клиентите и печалби.

В съвременният динамичен и бързо променящ се свят, намирането на правилните хора става все по-важно за оцеляването и развитието на вашият бизнес.

Автор: Тодор Терзиев

Digital Agency SEOMAX
Покажи повече

HR Manager

hrmanager.bg | Портал на знанието: Човешките ресурси, HR мениджмънт

Подобни публикации

Back to top button
Close
Close