HR РесурсиПодбор на персонала

Три основни качества при подбора на персонала

IMG IT Academy

Изброените качества са изключително важни при подбор на персонала и ако се откриете липсата дори на едно от тях, трябва сериозно да се замислите дали да наемете този кандидат, освен ако не ви трябва на определена длъжност или място човек с някое от тези качества.

Управляемост

В структурата на организацията над всеки работник има началник, който разпорежда, дава заповеди и ако работникът е неуправляем, или трудно управляем, перспективите за него в тази компания са доста съмнителни. Трябва обаче да се различават способността да изпълнява поставените задачи и неспособността да отстоява собствено мнение. Много важен момент е изискваната степен на управляемост. Ако работникът трябва да изпълява точни заповеди, действията на даден ръководител не се определят само със заповеди, а са компромис, достигнат в процеса на комуникация.

Неуправляемостта се проявява в опити да се налага гледната точка и да се покаже кой тук е главен. Неуправляемият кандидат още от вратата изказва своето недоволство от дългия път до мястото на интервюто (варианти-лош транспорт, тесен задушен офис, поведението на охраната и други). Той обича да сяда на мястото на интервюиращия, ако успее да влезе в стаята първи и искрено недоумява защо трябва да се премести. Той не желае да разговаря, а иска веднага да го заведат при специалиста, защото (Какво да разговарям с вас, все едно нищо не разбирате?).

Разговорът започва с условия и изисквания (Веднага ви казвам, че ако началникът е жена, няма да се получи.), обича да съобщава, че трябва да му бъдат страшно благодарни, че е благоволил да дойде на интервюто. Предишните началници, при него като правило, нищо не са разбирали и не са искали да слушат добри съвети. Може и да поспори с интервюиращия при опитите му да вкара беседата в необходимото русло. Всичко това се отнася към доста разпространената, но все пак крайна степен на неуправляемост, когато тя органично се допълва с природна несъобразителност.

В случаите, когато кандидатът е коректен и внимателен трябва да обърнете внимание на честото използване на местоимението „аз”, противопоставено на „те” („Аз предлагах, а те не се съгласиха, аз настоявах, а те не дават” и т.н.), особено съчетано с прехвърляне отговорността за неупехите на другите. При събеседването интервюиращият се явява формален началник, в тази ситуация и способността за управляемост при кандидатаще се проявява в това доколко той е готов да приема такава ситуация, или ще се опита да надделее (Отказът да запълни анкета не може да се приема като неуправляемост.

Действително ако човек е донесал подробно CV, предложението още веднъж да го препише може да се приема като подигравка.). Някои факти от неговата трудова биография могат да ни накарат да бъдем особено внимателни към неговата управляемост. Рискови фактори са предишната месторабота, свободна професия, собствен бизнес, по-висок по статус длъжност от предлаганата. Във всичките тези случаи кандидатът ще бъде принуден да се сблъска със смяната на своя социален статус, да получи повече „началници-глупаци“, отколкото е имал преди това. Понякога подобна ситуация може да се окаже голям вътрешен проблем за кандидата.

Неуправляемостта е сериозен недостатък. Но не винаги. В някои случаи за ръководството е психологически важно в колектива да има такъв човек. За разлика от неуправляемостта, неумението да управлява собствена гледна точка е противопоказана само за тези длъжности, където е много важна „непрегъването“ на сътрудника, неговото умение да отстоява интересите на компанита и да не се поддава на провокации. Във всички останали случаи те работят много успешно, началството ги цени за тяхната отзивчивост към допълнителна работа и безмълвно усърдие. Може, обаче тези качества да се превърнат в препядствие за успешната адаптация в колектива.

 

Обучаемост

Колкото е по-висока обучаемостта, толкова са по-добри адаптивните способности на човека. Високообучаемият кандидат с лекота може да смени сферата на дейност, да усвои нови умения, бързо да научи нови технологии и непознат асортимент. Колкото е по-висока способността за обучение, толкова по-леко ще мине адаптацията в колектива.

Освен това обучаемостта е способността да се извличат полезни уроци от своите и чуждите грешки. Бързообучаемият специалист по-бързо ще може да донесе на компанията дългоочакваната печалба, отколкото неговият „бавен колега“. Способността за обучение се проявява най-вече в познавателната активност. Ако човек посещава езикови курсове (и научава нещо), получава второ висше образование и т.н., можете да видите в него способност към обучение.

Регулярното повишаване на професионалната квалификация (участие в съответни тренинги, семинари, четене на специална литература) също разкрива обучаем човек. Такова свидетелство може да бъде наличието, в трудовата биография, на резки смени в сферата на дейност. Обезателна е тяхната успешност. В процеса на интервюто обучаемостта може да се изследва като се обсъждат с кандидата различните моменти от неговия опит-какво е било трудно, с какво се гордее и т.н. Ако в качеството на проблем се назовават усложнения в усвояването на нова информация („Трудно усвоих асортимента.“, „Още бъркам артикулите.“ )- има защо да се замислите.

Адекватност

Адекватността е най-очевидният фактор. Разкриването на адекватността не представлява проблем – ако отговорите на кандидата съответстват на задаваните въпроси, а поведението и емоционалните реакции са обичайни за дадената ситуация, би трябвало с адекватността всичко да е наред. Адекватността се проявява и в особеностите в самопрезентацията.

„Рекламчиците“ обикновено се обличат ярко и неформално, а финансовите специалисти по-строго, което също е проява на адкватност в дадената ситуация. Всяка професия има приета рамка на адекватно поведение. Важността на адекватността е очевидна. Адекватният сътрудник прави това, което му поръчат, а не това, което е разбрал. Той реагира на действителността, а не на своите представи за нея. Той е значително по-стабилен в колектива и емоционално по-устойчив.

Отговорът на въпросите за степента на управляемост/ обучаемост/ адекватност на кандидата, се явява мощен филтър на етап първично събеседване. С кандидатите получили достатъчна оценка по тези три фактора е необходимо да се оценят още професионалните навици, да се изследва мотивацията и т.н.

 

Digital Agency SEOMAX
Покажи повече

HR Мениджър

HR Мениджър е специализиран интернет ресурс насочен към предоставяне на актуална информация в областта на мениджмънта и управлението на човешките ресурси, както и полезни съвети и насоки към младите специалисти, които търсят професионална реализация.

Подобни публикации

One Comment

  1. Pingback: 3 тайни при наемане на служители | MY JOB | Кариера

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close
Close