HR ЕкспертАктуално

Способностите са ключът към създаването на нова стойност, която пазарът изисква

IMG IT Academy

Способностите помагат на компаниите да създават стойност чрез повече от един способ.

Първият способ е очевиден: въпреки, че разработването на традиционните умения може да е твърде бавно и скъпо, за да отговори на нуждите на фрагментиран пазар, развиването на способности, които насърчават хората да учат и усвояват нови умения самостоятелно или с минимално обучение, осигурено от работодателя, може да позволи на компанията по-бързо да пренасочи работната си сила и по-добре да се адаптира към потребностите на пазара.

Например, в краткосрочен план една организация може да се нуждае от човек, който може да управлява конкретно оборудване или да използва софтуер за електронни таблици на компанията, за съставяне на бюджет. Но тези умения лесно се усвояват сами в момента и в средата, където служителят трябва да ги използва. Между YouTube, Degreed, Coursera, Udacity, Udemy и много други онлайн и лични варианти за обучение, хората могат да изберат обучение за специфични умения, ако е необходимо – при условие че са подготвени и мотивирани да определят какви нови умения или ресурси може да са необходими, да го научат и помислят как най-добре да го приложат.

Способностите са това, което позволява на хората да правят тези неща. Способности като емпатия, която позволява на хората да четат междуличностни контексти и креативност, която им помага да измислят нови идеи, може да мотивира хората да разберат къде те или други хора може да се нуждаят от помощ и да помогнат на хората да определят какви допълнителни умения или ресурси може да са необходими за справяне със ситуация.

Способности като креативност и упоритост мотивират за усвояване на умения, по-добра адаптиране и повторно използване в следващия контекст. А способности като въображение и адаптивно мислене могат да помогнат да се намерят няколко варианта за усвояване на умение по начин, който отговаря на текущата потребност.

Ето защо компаниите и физическите лица трябва да преодолеят мисленето, предполагащо зависимост от конкретни навици. Всеки ще извлече полза от голямата универсалност и непрекъснато обучение през целия живот, което възниква от усъвършенстване на способностите. С течение на времето способностите ще помогнат на хората непрекъснато да развиват умения да останат актуални, гарантирайки, че компаниите могат да продължат да развиват необходимия им набор от умения.

Вторият способ, по който способностите могат да донесат полза за бизнеса, може да бъде още по-ценен. Само едни навици няма да позволят на бизнеса да идентифицира и използва нови възможности за създаване на ценности. За да направят това, компаниите се нуждаят от качества като креативност, въображение, критично мислене, емоционална интелигентност – всъщност цялата батарея от трайни човешки способности. Разбира се, това винаги е имало място, но днес това е още по-актуално, когато разширението на правата и възможностите на клиентите, засиленият конкурентен натиск и ускоряващият се темп на развитие на технологиите ни принуждават да измисляме все повече и повече нови идеи, които трябва да бъдат по-добри от всякога.

С добре отработени способности хората могат да използват технологиите за идентифициране и използване на невидими възможности по начини, които отговарят на бързо променящите се и възникващи нужди и създават типовете ценности, които клиентите искат.

Способностите поддържат този тип работа, обезпечавайки дълбоки връзки с клиенти и колеги (например, чрез емоционална интелигентност и съпричастност); повишаване на осведомеността за разликите и приликите между контекстите (чрез способности като творчество и въображение); и предоставяйки на хората да разработят безкраен набор от подходи за справяне със сложни проблеми (като разчитат на упорство, за да удържат на потенциални неуспехи).

Можете да видите тези вродени способности в детската площадка или в началните класове. Децата естествено задават въпроси, проверяват своето разбиране, играят с границите и правилата и не ги възприемат като статични – чудят се какво може да се случи, ако?…. Децата не са се учили да бъдат любопитни или креативни – те просто са такива. В същото време те не всички показват едно и също ниво на всяка способност или не ги показват по един и същи начин. Личността влиза в игра; както и в мотивацията, развитието и изразяване на възможностите.

Но не е нужно да ходите до детската площадка, анимационното студио или рекламната агенция, за да намерите способностите. Дори в свят на мащабируема ефективност, фокусиран върху стандартизирани, възпроизводими процеси, много работници вече използват вродени и усъвършенствани възможности, за да се адаптират към така наречените „изключения“. Те използват творческият подход, въображението, социалния интелект и адаптивното мислене, за разработване на обходни пътища, когато новите потребности или неочаквани условия създават ситуации, които излизат извън рамките на установените системи и политики. Те използват любопитство и съпричастност, за да проучат тези изключителни ситуации и да определят каква ценност е приемлива.

За съжаление, в много компании, свикнали да постигат стандартизирана ефективност, повечето прояви на човешките способности, като правило, остават извън полезрението, или в най-добрия случай просто да се толерират, а не се насърчават. Често заявена цел, формулирана или не, се състои в това, да се използват способностите за справяне с пропуските, преодоляване на различията и връщане към бизнеса, както обикновено – колкото по-рано, толкова по-добре.

Често използваните показатели също засилват тази позиция. „Подобрение“ или „успех“ се определя като получаване на възможно най-много предвидими резултати за най-малко време и използване на възможно най-малко ресурси; всичко останало се нарича дефект, неизправност.

Поради причините, които обсъждахме, този подход за осигуряване на достатъчно креативност за премахване на „изключенията“ вече не е подходящ за изискванията на пазара. Той няма да идентифицира видовете нови възможности за създаване на ценност, от които компаниите се нуждаят, за да успеят на пазара на влиятелни клиенти, с конкретни, постоянно променящи се очаквания.

За да предлагат последователно диференцирана стойност, компаниите трябва да създават среди, които не само приемат използването на способности за фиксиране на „изключения“, но реално очакват и насърчават служителите да използват своите възможности в цялата си работа, признавайки, че повечето работни места, създаващи стойност надхвърлят граници на стандартизираната ставка. В действителност, когато възникващите нужди противоречат на стандартните процеси, това често дава възможност за създаване на нова стойност, която задълбочава отношенията с клиентите.

Ценността на способностите се простира върху всички дейности на компанията

Например, производствената система на компанията Toyota илюстрира как един бизнес може да стимулира способностите да се проявят в завода. Всичко започва с ясно очакване на ръководството, че работниците на първа линия ще се съсредоточат върху решаването на проблеми. Тогава, когато възникне проблем, работниците проявяват любопитство, да задават въпроси, които могат да помогнат за идентифициране на проблема и условията за неговото възникване. Те използват социален и емоционален интелект, за да изведат другите извън пределите на стандартните процеси и излизане извън ефективното решаване на проблеми. Те използват въображението, за да играят с границите на проблемите и да изследват ограниченията на системите и инструментите; те творчески разгръщат инструменти, използвайки нов подход или техника, адаптирани към текущите потребности.

Важно е да се отбележи, че ръководството на Toyota демонстрира привързаност на идеята за това, че работниците, работещи на „фронтовата линия“, което и да е на мястото, където възниква проблемът,  имат най-доброто разбиране на контекста, в който възниква проблемът и следователно са най-подходящите хора за неговото решаване. Основното предположение е, че на работниците може да се вярва и те имат мотивация и възможност за разработка апробация на решението. Връщането към практическото създаване, описано в началото на тази статия, допълнително демонстрира колко дълбоко лидерите на Toyota ценят това, че работниците трябва да развият способности, свързани с разпознаване и адаптиране към контекста, за идентифициране и решаване на проблеми.

 

 

Digital Agency SEOMAX
Покажи повече

HR Manager

hrmanager.bg | Портал на знанието: Човешките ресурси, HR мениджмънт

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close
Close