HR РесурсиПодбор на персонала

Правила за провеждане на събеседването за работа

IMG IT Academy
 1. За успешното провеждане на събеседването интервюиращият трябва да разполага с:
  • Контролният списък на кандидатите с критериите и място за забележки.
  • Моделът (професиограмата) на работното място или длъжността, или кратки изисквания към кандидата за дадената длъжност.
  • Длъжностни инструкции.
  • Плана на събеседването.
  • Предварително подготвените за събеседването въпроси.
  • Комплект форми за записване отговорите на претендентите.
  • Отделено време не по-малко от 30 мин за всеки кандидат.
  • Подготвено помещение (отделна стая, столове в коридора и др.).
 2. Постарайте се да направите помещението максимално уютно и не провеждайте събеседването като седите зад бюрото си. Някои мениджъри смятат такъв маниер за напълно подходящ, обаче изследванията са показали, че физическата бариера поражда и психологическа бариера. Това е особено важно, ако интервюиращият провежда събеседването съвместно с помощници. Опитните интервюиращи молят кандидата да седне на стола (креслото, дивана), стоящ отстрани на бюрото и нерядко сядат до него. Това демонстрира на претендента дружелюбие и уважение от страна на събеседника. Такова разположение позволява на интервюиращия добре да вижда очите и жестовете на претендента и създава в последния усещане за собствена значимост, свобода и естественост на поведението, стимулира откритост и искреност при отговорите на въпросите.
 3. Колкото и дълго да продължи беседата, положителното или отрицателно мнение за кандидата се образува в първите 3-4 мин. След това интервюиращият задава въпросите в зависимост от наложеното мнение: при положително-позволяващи на човека да се разкрие от най-добрата си страна, при отрицателно „на затапване”. Той съзнателно или несъзнателно създава условия неговото първоначално мнение да бъде подкрепено от факти. Знаейки за този психологически капан, интервюиращият трябва всячески да го избягва. Първите минути от събеседването е по-добре да се използват не за получаване на някаква информация от кандидата, а за създаване на комфортна атмосфера, психологическо разкрепостяване на кандидата, установяване на позитивни и конструктивни отношения на взаимно разбиране, при които може да се върши продуктивна работа. Също така е целесъобразно в първите минути да се направи ясно и кратко въвеждане; целите на събеседването трябва да бъдат ясно казани на кандидата, заедно с кратка информация за формата на събеседване, неговата продължителност и т.н. Съгласуваният дневен ред може значително да способства установяването на психологически контакт при събеседването.
 4. Интервюиращият трябва да избягва дълга встъпителна лекция за организацията или за самата работа, доколкото това може да предизвика ласкателни или ориентирани по определен начин отговори. Тази тема е по-добре да се отложи за накрая, за се информира претендента за особеностите на работата, след като е отговорил на въпросите за своите способности, минали постижения и опит. Конкретната информация за фирмата е най-добре да се дава в края на събеседването, отговаряйки на въпросите на кандидата. Много е важно да се даде на кандидата възможност да задава своите въпроси. Това дава ценна информация за това какви фактори са приоритетни за конкретния човек.
 5. Графикът на събеседванията трябва да предвижда в краен случай 30 минутна почивка преди началото на беседата със следващия кандидат. Това е необходимо за неутрализиране на психологическите ефекти на възприятие, когато впечатлението от предишния кандидат се проектира на следващия. На фона на откровено-слабия кандидат достатъчно посредственият специалист може да се покаже на интервюиращия „напълно подходящ” и обратното. Необходимо е също да се предвиди време за записки и оценка на отговорите на кандидата, а също така и почивка за интервюиращия. Ефективното събеседване като правило изисква много сили, затова е важно да се съхрани способността за ясно мислене. Количеството събеседвания, които интервюиращият може ефективно да проведе в течение на работния ден са не повече от пет.

 

Digital Agency SEOMAX
Покажи повече

HR Manager

hrmanager.bg | Портал на знанието: Човешките ресурси, HR мениджмънт

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close
Close