HR МениджърПолезно

Показатели за производителността на труда и средна възраст

IMG IT Academy

Производителността на труда е широко понятие, което може да се анализира с помощта на голям брой показатели; въпреки това, нека се съсредоточим върху основните. Като цяло производителността на труда е съотношението на общото количество произведена продукция към общото количество разходи за труд (за нейното производство). Обикновено обемът на произведените продукти се измерва или в стойностно изражение (лева), или във физическо изражение (броя, метри и т.н.).

Средният брой служители или (по-рядко) отработени часове се приема като обем на разходите за труд. Ръстът на производителността на труда е един от показателите за устойчиво развитие на бизнеса на компанията.

Пример: За търговско дружество могат да се анализират следните показатели: обем на продажбите на служител (включително мениджъри и поддържащи отдели); обем на продажбите на един мениджър продажби; обем на дебиторските задължения за един мениджър продажби (включително просрочени); печалба на служител; обем на продажбите и приходи на 1 лев от заплатата (възвръщаемост на заплатата).

Всички показатели се анализират в динамика в сравнение с предходната година (или по-добре – за няколко години). Да предположим, че показателите за продажбите на един мениджър се увеличават, но продажбите на един служител намаляват. В този случай се изискват допълнителни изследвания по въпроса за ефективността на отделите за поддръжка и мениджърите на компанията. Също така е възможно специфичният обем на продажбите да нараства и конкретната печалба да пада. Причините могат да бъдат много, за техния анализ е препоръчително да се включи финансовата услуга.

В този случай обаче HR мениджърът трябва да анализира динамиката на марж печалбата – може би ситуацията е свързана с факта, че продавачите предоставят на купувачите необосновано високи отстъпки. След това трябва да наблюдавате работата на продавачите, да говорите с тях и техните мениджъри, да анализирате регулаторната рамка на отдела за продажби и в зависимост от идентифицираната тенденция да очертаете подходящите мероприятия (таблица).

Причини, поради които продавачите предоставят на клиентите твърде високи  отстъпки

Възможна причинаМероприятие
В качеството на бонуси в компанията се използва само обемът на продажбиДа се включи в показателите маржа на печалбата, средния размер на отстъпката и други показатели
Липсва регламент за предоставяне на отстъпки на клиентите.Да се разработи регламент, с който да се запознаят продавачите
Има регламент за предоставяне на отстъпките, но продавачите не са запознати с негоДа се проведе допълнително обучение за регламента Да се включи изискване за неговото спазване
Продавачите не разбират защо не трябва да се предоставят твърде големи отстъпки на клиентитеДа се обясни на продавачите как предоставянето на неоправдани отстъпки влияе на компанията
Продавачите не са уверени в това, че ще продадат продукт без отстъпкаДа се проведе тренинг за предимствата на продукта и техники на продажбите

Анализът на динамиката на обемите на продажбите (особено по отношение на стойността), изолирано от други показатели, може да даде незначителна или дори изкривена информация. Например, увеличение на продажбите на служител може да се дължи на общо увеличение на цената на продукт, продаден поради инфлация или успешна рекламна кампания.

Показател за средна възраст

Този показател също има смисъл да се анализира в контекста на отделите и категориите персонал. Не е тайна, че за много производствени предприятия проблемът с разликата между поколенията сега е остър: възрастта на квалифицираните работници е достигнала пенсионна възраст или отдавна я е надвишила и на работа идват млади хора, които току-що са завършили образователна институция. В същото време категорията на зрелите специалисти на възраст 30-45 години почти напълно отсъства.

Ако в отделът преобладават възрастни работници, мениджърът по човешки ресурси трябва да помисли за осигуряване на смяна на поколенията. Приоритетни дейности в този случай могат да бъдат организирането на стажове, систематичната работа със специализирани университети, разработването на менторска система. За прекалено млад екип е препоръчително, от една страна, да въведе приоритета на по-възрастните кандидати при набирането, от друга страна, да разработи система за задържане и кариерно развитие на служителите.

По този начин изчерпателният и подробен анализ дори на най-простите и често срещани показатели за състоянието на човешките ресурси на компанията може да стане за HR мениджъра не само значителен повод за размисъл, но и в сериозно основание за планиране на HR събития и обосноваване на тяхната осъществимост пред ръководителя. Постепенно, с натрупването на статистически данни и развитието на автоматизацията във фирмата, броят на анализираните параметри може да се увеличи, а самият анализ да бъде обогатен с нова информация.

Digital Agency SEOMAX
Покажи повече

HR Manager

hrmanager.bg | Портал на знанието: Човешките ресурси, HR мениджмънт

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close
Close