HR МениджърПолезно

Пет симптома за отслабване на организационният имунитет

IMG IT Academy

Е, изглежда, че светът бавно започва да се възстановява от COVID – кризата. Въпреки че последствията от него все още не са напълно ясни. Как кризата ще се отрази на бизнеса, времето ще покаже. Вече е ясно обаче, че най-издръжливите на икономически шокове са компаниите с организационен имунитет. За повече от десет години практика за развитие на фирмата натрупах собствен списък със симптоми, които значително отслабват имунитета на бизнеса. Наблюдавайте какво се случва във вашата организация. Възможно е да откриете симптоми на отслабен имунитет на ранен етап и да спасите вашата организация от болестта.

Симптом № 1. Липса на потребност от обучение и развитие.

Срещала съм организации, чиито топ мениджъри не сметнаха за необходимо да учат и повишават своята квалификация. Те бяха убедени, че дългогодишният практически опит дава възможност за решаване на всички задачи пред тях. Междувременно живеем в епоха, в която знанията много бързо остаряват. Освен това знанието едва тогава се превръща в ценен актив, когато се използва правилно. И това е възможно само за онези хора, които са в състояние постоянно да се учат. Ако топ мениджърът не се развива сам, той също не е способен да развива бизнес. Рано или късно скоростта на промяна на пазара става много по-висока от скоростта на промяна в организацията. Това води до факта, че организацията изостава в развитието и пропуска пазарни възможности.

Профилактика и лечение. Създаване на организационна среда за непрекъснато обучение и развитие на служителите. Формирането на култура на постоянно обновяване на знанията. Използването на различни форми на обучение и развитие: action learning, менторинг, case-study и т.д.

Симптом номер 2. Липсата на стратези в управленския екип.

Този проблем е отчасти свързан с предишния. Стратегическото мислене се развива само в среда, фокусирана върху непрекъснатото учене и развитие. Мащабното стратегическо мислене се формира чрез постоянно търсене на отговори на неотложни въпроси, например: „Какво може да се подобри в нашата работа?“, „И как ще изглежда тази идея след година?“, „И кой начин за постигане на целта ще бъде най-ефективен?“. Срещнах компании, чиито топ мениджъри са толкова загрижени да запазят сегашното си положение и място в организационната структура, че не забелязват как пазарът се променя. В резултат компания, ръководена от такива топ мениджъри, изостава от конкурентите.

Профилактика и лечение. Редовни стратегически сесии (най-малко два пъти годишно) за проверка на стратегическите планове и способи за постигане на актуалност в бързо променящата се среда.

Симптом № 3. Дезориентация на клиента.

Дезориентацията на клиента се проявява под формата на следните „прегъвания“. В първия случай ръководството на компанията отделя много време за решаване на вътрешни проблеми в ущърб на създаването на отлично обслужване за клиентите. Във втория случай компанията се опитва да задоволи нуждите на всички клиенти, независимо дали тези клиенти са целеви. Междувременно истинската ориентация към клиента се изразява във възможността за създаване на отлично обслужване на тази част от клиентите, които са в приоритетната категория. В противен случай съществува голям риск от разсейване на ресурси, загуба на време и усилия, докато приоритетните клиенти не са доволни от предоставената услуга.

Профилактика и лечение. Анализ на клиентската база. Отбелязване на приоритетни клиенти, услугата за които трябва да надхвърли техните очаквания. Разработване и прилагане на клиентска политика, като се вземат предвид категориите клиенти.

Симптом номер 4. Дисбаланс между стабилност и развитие.

Този симптом има две прояви. Една крайност е зациклянето на вътрешните проблеми. Например, една компания отделя много време за създаване на вътрешни процеси, без да обръща внимание на това как се променят изискванията на пазара и клиентите. Основната ценност на такава организация е стабилността и реда. Промените не са добре дошли и се отхвърлят. Другата крайност е постоянното внедряване на всякакви инициативи, и без да се вземат предвид възможностите на компанията, тези инициативи се „усвояват“. На неподготвена почва организации с неразвити процеси и структура прилагат best practices. Това води до факта, че най-добрите управленски практики не могат да се вкоренят или не дават ефект.

Профилактика и лечение. Прилагане на редовна система за управление: определяне на цели-планиране-организация-координация-мотивация-контрол. Разработване на показатели за анализ на динамиката на подобренията в прилагането на управленските технологии.

Симптом номер 5. Замяна на цели със средства

Замяната на целите със средства се проявява в опити за решаване на управленски задачи чрез натискане на „един бутон“ или чрез въвеждане на някаква „спасителна технология“. Един пример за заместване на целите със средства е надеждата за автоматизиране на бизнес процесите като начин за решаване на всички организационни проблеми. Или например въвеждането на KPI с надеждата, че това ще увеличи мотивацията на персонала. Или опит за въвеждане на постно производство без формиране на работна култура „без загуби“, култура на непрекъснато усъвършенстване. В тези случаи основните организационни проблеми не се решават, системни промени не настъпват и бизнесът не получава никакъв ефект от управленските технологии.

Профилактика и лечение. Използването на системен подход за анализ на проблемите при вземане на управленски решения. Идентифициране на коренни проблеми и бизнес задачи, решаването на които ще позволи на компанията правилно да подреди приоритетите.

Ако откриете първите признаци на „неразположение“ в организацията си, започнете да укрепвате имунитета на бизнеса. Внедрете механизмите на активно развитие, подобрете системата за управление, създайте правилната корпоративна култура, развийте себе си и изисквайте същото от всички служители. И тогава шансовете на вашата организация да издържи кризата в „безсимптомна“ форма ще се увеличат.

Автор: Наталия Гаршина

Digital Agency SEOMAX
Покажи повече

HR Manager

hrmanager.bg | Портал на знанието: Човешките ресурси, HR мениджмънт

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close
Close