HR РесурсиМотивация на персонала

Мотивация на човешките ресурси

IMG IT Academy

През последните десетилетия динамично се промени целият свят и в частност държавата, в която живеем. Една от основните промени, която категорично е променила човешкото ежедневие е Интернет, в следствие на което, всяка компания има необходимост от ИТ специалисти. Всеизвестен факт е, че служителите на една организация са нейният двигател и от тях зависи успешното ѝ функциониране. Следователно, за да постигне една компания така желаните високи резултати, то първо трябва да се погрижи за своя най-ценен актив – човешките ресурси.

Мотивацията в работен план е от критична важност за суверенитета на служителите, ангажираността им в компанията, в която работят, размера на положените усилия и наличието на добри крайни резултати. Мотивирането на служителите е сериозен и постоянен казус дори сред най-новите и модерни компании, наложили се на пазара през последните години. Това е породено от жестоката конкуренция между тях. В днешно време силно се акцентира върху ценностната система на хората, както и тези ценности, които се изповядват в работните организации.

За служителите, изпълняващи ръководни и управленски функции, мотивацията е постоянно изискващ проблем, който се променя в следствие на този динамичен свят, който ни заобикаля. Колкото по-доволни и щастливи се чувстват служителите на дадена организация, толкова повече биха допринесли за нейното развитие. В следствие на което, се стига до заключението, че познаването на служителите и най- вече спецификите на бранша, в който работят е от голяма полза за ръководителите. Познавайки нуждите на екипа си, мениджърът би могъл адекватно да приложи мотивационна система от финансови и не финсови стимули, което от своя страна да засили производителността на компанията, както и позициите ѝ като по-желан бъдещ работодател. Управлението на човешките ресурси в една високотехнологична работна среда е сериозен и сложен процес,  върху който влияят различни фактури и промени, били те организационни или технически.

Разглеждайки ИТ сферата, в нея е изключително важно да се подходи стратегически що се отнася до управление на човешките ресурси и тяхната мотивация, за да бъдат те успешни. Именно поради тази причина управлението на човешките ресурси и мотивация им заема челна позиция среди дейностите на висшия мениджмънт. От друга страна конкуренцията налага  нуждата от силно изразена фирмена култура, визия, мисия и ценности.  Компаниите се нуждаят от служители, привързани към техните организационни стратегии, хора с подобни ценности, които са готови да изповядват и разпространяват културата в една високотехнологична компания. Много хора на ръководни позиции вярват, че могат да мотивира околните, но това само показва, че не са достатъчно опитни и има още много какво да учат. Мотивацията идва от самия човек, докато мениджърът му би могъл да спомогне създавайки стимулираща среда, която да му повлияе и да го накара да допринася активно за благополучието на компанията.

Същностт на мотивацията се съхранява в няколко въпроса:

  • Какво ни подтиква към дадено поведение?
  • Какво направлява поведението ни?
  • Как да го поддържаме?

Мотивирането на персонала, като дейност на работодателя, както и мотивацията, разглеждайки я като психичен процес са неизбежно свързани със социалната среда, политическата и икономическата ситуация в държавата, както и периода, в който живеем.

Мотивация на човешките ресурси

Мотивиране на служителите

В основата на мотивацията на служителите са техните нужди. Те се определят като необходимост от дадени условия за съществуването на самите тях. Нуждите са от динамичен характер, те изпреварват възможностите на производство и зависят от физическите дадености на човек. Потребностите биват материални и духовни. Материалните  са средства за живот, а духовните – галерии, училища, болници и други.

Именно те са критерий за всеки човек за взимане на решението за действие или бездействие в дадена ситуация, очертана от цялостната политическа, икономическа, и социална среда. Зависи и от дейността на работодателя, както и неговата администрация за мотивиране конкретно поведение в трудовия процес, което да съвпада с  разработената стратегия, с помощта на която да се достигнат личните цели на служителите заедно с целите на организацията. Друг фактор, който влияе с голяма сила е интересът. Той е проявление на потребностите на всеки човек и се проявява във връзка с тяхното удовлетворение. Мотивацията е тази сила, която подтиква човек да действа по определен начин. Ако разгледаме поведенческите теории обаче, лесно ще забележим, че често се срещат виждания за мотивацията, които не съвпадат, в тях се набляга на различни нейни елементи. Това е така, защото хората имаме различни цели и използваме разнообразен инструментариум, за да ги постигнем.

Изхождайки от всичко изброено до сега, можем да заключим, че мотивацията е неизменно свързана с потребностите на човек, стремежа му към задоволяването им, както и психическата нагласа на индивида. Мотивацията засяга поведенческия избор и целите на човек, тя е насочена и към наградите, които той получава за дадени действия, и усилия от него страна. В заключение мога да споделя, че за изграждането на действаща високо технологична компания, трябва работещите в нея да са компетентни, мотивирани,  независими служители. За пример мога да дам Delasport, която е софтуерна компания, част от развлекателния сектора. Компания Delasport е известна с ценностите, визията и мислията си, компетентните си служители, професионалисти в своята област, което до голяма степен де дължи на неизменната подкрепа и управление от страна на екипа ЧР. Заетите в компанията са отдадени на идеята за непрекъснато развитие на самите технологии, да са ориентирани към резултатите, както и към високо  ниво  изпълнение на поставените задачи. Като съвет, който мога да дам на колегите по ЧР във високотехнологичните компании е, че е нужно да изведат на преден план своите механизми и процеси, за да насочат фокуса върху  мотивацията на софтуерните инженери.

Автор: Людмила Гашевска

Digital Agency SEOMAX
Покажи повече

HR Manager

hrmanager.bg | Портал на знанието: Човешките ресурси, HR мениджмънт

Подобни публикации

Back to top button
Close
Close