HR МениджърПолезно

KPI за HR и тяхната роля в развитието на бизнеса: Нов подход

IMG IT Academy

За да се развива, да бъде по-конкурентоспособна и да завладее нови части от пазара, компанията разчита на ключови показатели за ефективност. Фокусирайки се върху KPI, лидерът изгражда глобална стратегия и взема стратегически решения.

В трудна икономическа ситуация задачата на HR директора е да определи за показатели за изпълнение, които са в съответствие с глобалните бизнес цели на компанията. Само в този случай мениджърът ще може ефективно да използва данните, да оптимизира процеса и компетентно да организира работата на компанията.

И така, кои ключови показатели за ефективност на HR са уместни днес? И защо е необходимо редовното им актуализиране в съответствие със стратегията на компанията?

KPI за HR

Много компании се затрудняват да определят въздействието на HR върху резултатите от бизнеса. И тук възниква въпросът за общата стойност на тази функция в една компания, която не е ясна за всички. Най-успешните компании обаче ясно разбират, че компетентната работа с персонала е необходима за координираната работа на цялата структура и изпълнението на стратегическите бизнес цели. За водещите мениджъри HR има огромен потенциал, който трябва да се използва много по-ефективно, отколкото се прави днес в много наши компании.

Повечето кадрови отдели днес използват следните ключови показатели за работа:

 • текучество на персонала;
 • комплектуване на щата;
 • продължителност на отсъствие от работното място (отпуск, отсъствие, отпуск по болест и др.);

Информация, която се използва по-рядко в работата с персонала и нейното развитие:

 • обратна информация за резултатите от анализа на 360 °;
 • Добавена стойност на човешкия капитал;
 • Изисквания и желания на персонала;
 • Ниво на удовлетвореност и ангажираност на служителите;
 • Ниво на обучение

Често HR отделите не следят следните показатели:

 • Възвръщаемост на инвестициите от обучение на служителите;
 • Печалба от един служител;

Защо е важно да въведете правилните KPI?

Нека да разгледаме един пример.. Определена компания решава да създаде уникално мобилно приложение и за няколко месеца да се съсредоточи върху изследванията и разработването на нов продукт. Тази цел може да бъде прехвърлена в HR плоскостта: да се изучи пазара на разработчиците, да се изберат най-добрите и да се поканят във вашия проект. Целият процес на работа с потенциални служители и показатели за ефективност ще бъде изграден на базата на глобална цел – създаването на нов мощен иновативен продукт, успехът на който зависи от професионализма на всеки разработчик и работата на екипа като цяло. И, следователно, подборът и работата с таланти и тяхното участие; изграждането на йерархии и взаимоотношения в екипа трябва да се основава на голямата цел на проекта и конкурентното предимство на компанията.

На какво разчитате, когато избирате и развивате служителите си? Професионализъм, бързина, специализация или, обратно, обща експертиза? В какво виждате силата на вашата стратегия и подход?

Да допуснем, че за компанията от нашия пример скоростта на реакция на разработчиците към променящия се пазар на мобилни приложения е критично важна, тъй като тя е силно конкурентна в тяхната област. В такава ситуация служителите трябва постоянно да се учат и да са запознати с променящия се пазар, което означава, че отделът за персонал внимателно следи възвръщаемостта на инвестициите за обучение.

В друг случай, компанията ще има важна стабилност и надеждност на приложението, тъй като основните клиенти са огромни корпорации. Тук текучеството на персонала ще бъде от решаващо значение, тъй като опитен служител е в състояние последователно да поддържа работата на сложно приложение, което той много добре познава. Така че настройката и избора на индикатори зависи от целите на компанията, стратегията и избора на конкурентно предимство. Това не означава, че други показатели губят своето значение, а само казва, че на първо място приоритетите в работата с персонала са определени в съответствие със задачите на бизнеса. Подкрепяме и развиваме това, което носи най-големите резултати за компанията като цяло.

HR показателите достигат ново ниво

За да увеличите максимално своя принос за развитието на компанията, трябва да се изграждат индикатори за човешки ресурси в съответствие с бизнес стратегията. Вече казахме това. В същото време те трябва да бъдат анализирани в тясна връзка с общите резултати и производителността на компанията.

Отделяме няколко ключови показателя, свързани с новия подход:

 • Съотношението на производителността на всеки служител и общия финансов резултат на компанията;
 • Влиянието на отделните служители върху успеха на проекта или организацията като цяло;
 • Възвръщаемост на инвестициите в обучение, тренинги, конференции.

Такъв поглед върху основните HR показатели и съответствието им с глобалните бизнес цели предоставя много предимства:

 1. Позволява на служителите в отдела по човешки ресурси да се концентрират върху основното, а не върху спешното и оперативното;
 2. HR функцията става ориентирана към бизнеса и застава позицията партньор на ръководителя, а не само изпълнител. Това помага за постигане на големи цели на целия екип;
Digital Agency SEOMAX
Покажи повече

HR Manager

hrmanager.bg | Портал на знанието: Човешките ресурси, HR мениджмънт

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close
Close