HR НовиниАнализи

Как корпоративната социална отговорност влияе върху привлекателността на работодателя?

IMG IT Academy

Заложете на well-being! Резултатите от изследванията показват, че цялостният ефект от корпоративната социална отговорност има положителен ефект върху привлекателността на работодателя. Освен това отношенията между служителите и устойчивостта на продуктите са водещите аспекти, влияещи върху оценката на търсещите работа.

Като цяло нищо ново. Интуитивно е ясно, че корпоративната социална отговорност и устойчивото развитие имат положителен ефект върху привлекателността на работодателя в очите на кандидатите, особено младите хора, за които етиката и екологичността са важни аспекти при избора на бранд (и HR бранда също).

Как действително стоят нещата?

Учени от Виенския университет по икономика и бизнес се опитаха да отговорят на този въпрос в своето изследване. Те измерват начина, по който кандидатите възприемат компаниите, за да отговорят на два въпроса:

 1. До каква степен дейността на организацията в областта на корпоративната социална отговорност (КСО) повишава привлекателността на компанията?
 2. Кой аспект от КСО е най -важен за търсещите работа?

Компоненти на корпоративната социална отговорност:

Корпоративната социална отговорност (КСО) е способ, с помощта на който бизнесът постига търговски успех, използвайки методи, които зачитат етичните ценности и запазват природната среда. Можем да кажем, че КСО са социалните последствия от успеха на бизнеса.

Понякога КСО се разглежда като комбинация от пет аспекта:

 1. Социални отношения

Връзките с обществеността са взаимодействието на компанията с обществото, интегрирането на социални проблеми в дейността на компанията: работа с населението, местните общности, малките народности, програми за подкрепа за ученици и студенти, развитие на територии.

 1. Отношения със служителите
 2. Качество на продукта и устойчивост
 3. Опазване на околната среда
 4. D&I – Разнообразие и приобщаване

Какво привлича търсещите работа?

Организационната привлекателност е положително отношение към дадена организация, което е свързано с мотивация за изграждане на взаимоотношения с тази компания и навлизане в нейната трудова дейност.

Има два въпроса, на които лоялен служител (настоящ или бъдещ) ще отговори с „да“:

 • Тази компания за мен ли е?
 • Дали работата в тази компания повишава статуса ми в очите на моята референтна група?

Когато говорим за корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие, тези два въпроса остават актуални:

 • Придържа ли се компанията към същите етични и екологични ценности като мен?
 • Ще се срамуват ли пред значителни за мен хора от работата в тази компания, защото тя не е достатъчно етична или екологично чиста?

И така, какво е по-важно за кандидатите?

Получените резултати показват, че колкото повече една компания обръща внимание на устойчивото развитие и проблемите на КСО, толкова по-висока става нейната организационна привлекателност.

Когато компаниите започнат да прилагат високо ефективни HR практики, които имат за цел да увеличат ангажираността на съществуващите служители, това също се отразява положително на потенциалните служители. Те оценяват компанията като значително по-привлекателна.

Добрата репутация на КСО е отличен инструмент за привличане на възможно най -много кандидати в компанията

Въпреки това, като инструмент за привличане на служители, някои аспекти на КСО изглеждат много по-ефективни от други.

Очаква се връзката със служителите и възприемането им като значим бизнес участник да е аспектът, който създава най-голямо въздействие. Тъй като компанията поставя по-голям акцент върху баланса между професионалния и личния живот и програмите за подпомагане на служителите, търсещите работа са по-позитивно настроени към нея и вече са натиснали бутона „кандидатстване за свободни работни места“.

Устойчивостта на продукт или услуга е важна за служителите

За изследователите резултатите за силното влияние на устойчивостта на продукт или услуга на компанията бяха донякъде неочаквани. Предполага се, че бизнес етиката и устойчивостта са по-важни за потребителите, но не толкова важни за служителите. Но сега малко хора ще бъдат изненадани от търсещите работа, които отказват оферти за работа поради етични причини (например, когато такива предложения идват от тютюневи или алкохолни компании).

Друг неочакван резултат е ниското значение на екологичната отговорност на компанията за нейната привлекателност. Може би поради факта, че респондентите изобщо не се интересуват от този въпрос, или може би причината за това е ниската осведоменост за проблема.

 

Digital Agency SEOMAX
Покажи повече

HR Manager

hrmanager.bg | Портал на знанието: Човешките ресурси, HR мениджмънт

Подобни публикации

Back to top button
Close
Close