HR РесурсиПодбор на персонала

Как HR-метриките влияят на ефективността при набирането на персонал?

IMG IT Academy

Показателите за ефективност на човешките ресурси трябва да бъдат оценени, изчислени и коригирани навреме за успеха на цялата компания и печалбата. Анализът, използващ високи технологии и статистически методи за обработка на големи количества данни, все повече се превръща в част от живота на мениджърът по човешки ресурси.

Дори ако току-що сте започнали да изучавате влиянието на HR сферата във вашата компания и смятате, че темата е нова и неизследвана, тогава вероятно грешите.

Във вашата компания и без принудителен акцент върху HR-метриките много дълго време се броят и оценяват:

 • Цената за подбор на един специалист.
 • Колко време се изразходва за закриване на едно свободно място в определен регион.
 • Колко входящи автобиографии са получени.
 • Колко са подходящи и адекватни на профила на работата.
 • Колко кандидати са дошли на лична среща.
 • Броят на кандидатите, които са се справили успешно с комплекса от дейности по оценяване.
 • Броят на тези, които са получили предложението за работа.
 • Минал период на адаптация.
 • Прехвърлени от изпитателен период в безсрочен трудов договор.

Или HR мениджърите на вашата компания провеждат exit interview, където компетентно интервюират и записват причините, които водят до уволнение на служители.

Като минимум всяка стабилна работеща организация периодично оценява лоялността и удовлетвореността на служителите, общата мотивация за работа.

Всеки специалист по човешки ресурси на компанията незабавно ще ви отговори какъв е общият брой на служителите, които работят в момента, какъв е полът и възрастовият състав на екипа и ще опише няколко от най -успешните психотипове на служители във вашия отрасъл, като се вземе предвид специфики на организацията.

HR показателите са цифровизирани обективни показатели от областта на подбора, оценката, адаптацията, развитието, обучението на персонала, администрацията на човешките ресурси и корпоративната култура.

Как ключовите показатели за анализ на човешките ресурси влияят върху представянето на компанията:

 • Състав на пола и възрастта.
 • Наличие на средно и висше образование (специализирано) или липса на такова.
 • Среден стаж в компанията.
 • Среден стаж по време на уволнението.
 • Преминаване от служители на допълнителни обучителни събития.

Понякога, когато изчислявате действителните статистически данни, можете да установите, че преобладаващият брой на успешните и адаптирани служители имат сходни хобита или музикални вкусове, което показва определен предпочитан психотип за работа в специфични условия.

Уверените знания на тези анализ значително ще намали броя на грешките при подбор на персонала, ще стесни зоната за търсене на потенциален кандидат и ще намали разходите за набиране на персонал.

 

Digital Agency SEOMAX
Покажи повече

HR Manager

hrmanager.bg | Портал на знанието: Човешките ресурси, HR мениджмънт

Подобни публикации

Back to top button
Close
Close