Digital HRHR Мениджър

Как дигиталният маркетинг променя малкия бизнес?

IMG IT Academy

Появата на дигиталният маркетинг доведе до промяна в каналите за комуникация. Каналите вече могат да бъдат оценявани за различни показатели. Тази оценка се извършва от маркетолозите, провеждайки цялостен анализ.

Фунията на продажбите промени малкия бизнес

Този подход позволи въвеждането на концепцията за фуния на продажбите. Това, което преди беше достъпно за големите фирми, сега се превърна в норма за всяка успешна малка компания. И това е основната полза, която получи малкият бизнес. Преди няколко години малките фирми се затрудняваха с оцеляването на пазара, тъй като нямаха привилегиите, които имат големите компании.

За сметка на използването на параметрите за ефективност маркетинговото планиране се е променило към прагматизъм и последователност. Прилагането на системен подход елиминира грешките на етапа на разработване на дизайнерските решения. Маркетинговите бюджети станаха прозрачни и насочени към крайния резултат. Прозрачността на разходите гарантира компетентно и рационално разпределение на финансите.

Ефективността на контекстната реклама (платен трафик) се увеличи в сравнение с SEO популяризирането, чиито задачи останаха техническите аспекти на оптимизиране на интернет представителства. Инвестирането в контекстуална реклама стана по-изгодно. Разходите за нея бързо се изплаща.

Вместо сиви методи за изграждане на връзки и поведенчески фактори е време за маркетинг на съдържанието. Комуникациите излезнаха извън рамките на сайта, социалните мрежи се превърнаха в пресечната точка на бизнеса и клиентите Сега представителите на компанията могат да комуникират с потребителите на техните продукти и услуги извън сайта.

Това опростява и ускорява намирането на общ език с клиентите, помага за завоюване на тяхното местоположение и формирането на лоялно отношение. Лоялният потребител бързо решава да направи покупка, насърчава познатите да се свържат с организация, към която е изградил доверие.

Подобрената концепция на фунията за продажби спомогна за постигане на следните цели:

  1. Обединява различни канали за популяризиране.
  2. Засилени функции за стратегическо планиране.
  3. Предоставя на маркетолозите надеждна информация (KPI).
  4. Позволи незабавно да се направят промени в популяризирането на услуги (маркетингова оптимизация).

Благодарение на дигиталния маркетинг в малкия бизнес настъпи нова ера.

Подобряване на малкия бизнес чрез дигитален маркетинг

Поради настъпването на цифровата реалност бизнесът трябваше да преразгледа коренно своята работа в предприятия и организации, които са специализирани в производството на стоки, продажбите и предоставянето на услуги. Сега в малките компании доминира автоматизацията. Бизнесът стана по-мобилен и това е голям плюс. Организациите са уморени да понасятт разходите за човешкия фактор, които бяха особено значими в разгара на икономическата криза.

В момента активно се провеждат анализи на бази данни, интересите на потребителите на социалните мрежи, които са едновременно и целевата аудитория. Малките предприятия активно възстановяват своя ИТ пейзаж. Тя включва компонентите, които са необходими за коренно нови бизнес процеси, които водят до модернизация.

Благодарение на дигиталния маркетинг скоростта на вземане на решения се увеличи, самите процеси станаха по-разнообразни.  Освободеното време в резултат на автоматизацията се използва за повишаване на интелектуалното участие на потребителите в изпълнението на важни задачи.

Сега дори малките компании се стремят към висока интелектуализация. Това се отнася за производството на стоки и услуги. Дигиталната технология позволява дистанционно управление на сложни обекти. Всички тези промени увеличават производителността и продажбите. Те намаляват времето, изразходвано за производството на стоки и подобряват качеството на предоставяните услуги.

В дигиталната ера вниманието на отдела за мениджмънт и маркетинг вече не е изцяло фокусирано върху наблюдението на факта, че процесът е приключил; мениджмънтът е фокусиран главно върху най-добрите практики за организирането му.

Управлението стана прозрачно, а анализите са много точни. Автоматизацията създава условия за практически безотказно управление на големите предприятия.

Компаниите преосмислят съществуващите бизнес процеси. Предприятията се отдалечават от традиционните подходи за организация на бизнеса; акцентът е върху въвеждането на иновативни решения.

Променената бизнес култура на компанията води до голям брой други промени. В цифровото престрояване вземат участие и служители, включително служители на маркетинговия отдел, също участват в дигиталното преструктуриране. Пред тях се поставят нови изисквания. Подкрепата за цифрови услуги прави потребителите и продуктите част от производствения процес. Последният етап от тези трансформации е възможността за последователно преструктуриране на нови принципи на дейност

Концепцията на дигиталния маркетинг и неговата роля в малкия бизнес

Дигиталната трансформация, която промени поведението на потребителите, доведе до трансформация в маркетинга. Появи се дигиталният маркетинг – компонент от комуникационната стратегия на организациите, които решават маркетинговите проблеми с цел плодотворно развитие на бизнеса. С помощта на цифрови канали се формира целевата аудитория. Тя се използват за предоставяне на информация.

Концепцията за дигитален маркетинг включва не само технологична информация, но включва и медиите и аудиторията. Под медиен компонент се разбира набор от дигитални методи за транспортиране на съобщение от неговия създател до адресат или няколко потребители.

Бързо развиващите се технологии и постоянния информационен шум доведоха до спиране тиражирането на маркетинговите инструменти. В такива случаи на преден план излиза способността за бързо адаптиране към новите условия, постоянното адаптиране, търсенето на нови решения за решаване на стандартни проблеми и задълбочаването на взаимоотношенията с клиентите.

Непрекъснатото търсене и тестване на нови инструменти или канали, които помагат за привличане на потребители, анализ на контекстната реклама и модернизация на конверсията, правят възможно изпреварването на конкурентите и възползването от пазара.

Дигиталният маркетинг промени малкия бизнес към по-добро. Положителните промени, включително, наред с други неща, увеличаване на продажбите и процента на оцеляване на малките компании са ясно видими.

 

Digital Agency SEOMAX
Покажи повече

HR Manager

hrmanager.bg | Портал на знанието: Човешките ресурси, HR мениджмънт

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close
Close