HR ЕкспертСтатии

HR-одит

IMG IT Academy

HR одит- какво е това и защо е толкова необходимо за всяка съвременна компания. И така, накратко, HR одитът е изчерпателен и професионален анализ на степента на ефективност на текущото състояние на системата за управление на персонала на дадена компания.

Основната цел на HR одита е да даде точни отговори на редица много важни въпроси. Например такъв: как работата на съществуващата HR-система в конкретна компания влияе върху увеличаването на общата печалба на тази организация? Доколко ефективни са HR инструментите, които пряко влияят върху развитието на бизнес процесите? Как се осъществява процесът на намиране и подбор на нови служители? Ефективна ли е адаптацията на персонала и по-нататъшната му интеграция във фирмата?

Най-просто казано, HR одита трябва да помогне на ръководството на компанията ясно да разбере, че в резултат на такъв задълбочен анализ, те трябва да променят или коригират системата за управление на персонала, за да подобрят всички показатели за „успехът на компанията“.

И въпреки факта, че HR одита все още не е строго задължителен в България, като финансов одит. Но много компании напоследък се насочват все по-активно към професионален одит от трети страни. И това е много вярна положителна тенденция, тъй като благодарение на подобен анализ, компанията може сериозно да модернизира и подобри както работата на своите служители, така и цялата компания като цяло.

Какви резултати очакват фирмените лидери от одита на своята HR система?

Днес е доста трудно да се намери един-единствен стандарт за такъв одит – той просто още не съществува в законодателството. Все още обаче има доста опитни специализирани консултантски организации за човешки ресурси, които помагат на много компании да извършат много точен и висококачествен HR одит. Ще цитираме от опита на такива компании техния алгоритъм за анализ на цялата система за управление на персонала.

HR одит: алгоритъм за провеждане на анализ …

  • Първо, трябва внимателно да анализирате „степента на разрив“ между текущата ситуация в конкретна компания и това, което може драстично да подобри почти всички функции за човешки ресурси в изследваната организация. Като се вземат предвид спецификата на бизнеса на тази компания, степента на нейната зрялост, стратегическите цели и тактическите цели, се оценява състоянието на корпоративната култура и т.н.
  • След това е важно да се определи списъкът с най-необходимите HR-функции, които като цяло трябва да показват ясни, последователни действия и стъпки за промяна на общата ситуация в компанията.
  • Да се анализира, идентифицира приоритета и строгата последователност от действия по отношение на постигането на желания резултат. Например диагностиката на ангажираността на персонала трябва да изясни какво трябва да се направи, как и защо. И това е един от основните показатели за стабилен растеж на всякакъв вид бизнес. Но за най-ефективна работа по подобряване на ангажираността на служителите се изисква и щателно обмислена стъпка по стъпка последователност от конкретни мерки и действия (при условие на най-строг контрол върху всеки етап от модернизацията на системата за човешки ресурси на компанията).
  • Необходимо е точно да се установи до колко вашите решения за подобряване на работата на персонала са навременни и сложни за изпълнение на практика. И като цяло вашата компания има ли необходимите финансови ресурси за такава радикална промяна? И ако да, тогава просто трябва да направите прогноза и да започнете пълноценна работа.

Обикновено HR одитът (в зависимост от броя на служителите в компанията и степента на сложност на задачите) отнема от 3 седмици до 2 месеца. Но в резултат ще получите само полза и ясна визия за перспективите за развитие на вашата компания.

 

Digital Agency SEOMAX
Покажи повече

HR Manager

hrmanager.bg | Портал на знанието: Човешките ресурси, HR мениджмънт

Подобни публикации

Back to top button
Close
Close