HR Новини

5 устойчиви бизнес тенденции, задължителни за успешния предприемач

IMG IT Academy

Съвременната бизнес среда е изправена пред редица нови предизвикателства. Тя трябва да се адаптира към все по-бързото развитие на технологиите и да сведе до минимум загубите, причинени от COVID-пандемията и конфликта между Русия и Украйна. Така ще бъде и през следващата година, но за да поддържа възходяща права на успеха, бизнесът трябва да се съобразява и с останалите тенденции, които имат най-силно влияние върху начина, по който се работи в съвременния свят:

1. Ускорена цифровизация

Светът на технологиите се развива не с дни, а с часове. И през следващата година ще бъдем свидетели на това как се увеличава използването на виртуалната реалност, изкуствения интелект, блокчейна, 5G технологията и т.н. Дигиталната трансформация прави възможна дистанционната и хибридна работа, бързото реализиране на бизнес решенията и автоматизирането на рутинни и творчески задачи. Това неминуемо ще доведе до създаване на „smart предприятия“, където системите и процесите се нуждаят от минимум човешка намеса.

За да са адекватни към промените и да намалят разходите си, предприемачите трябва да са наясно как съвременните технологии могат да променят и развият бизнеса им.  Следващата стъпка след това е да ги приложат в работата си.

2. Инфлация и слаб икономически растеж

Малцина днес предвиждат по-благоприятна бизнес среда през следващата година. В световен план се запазва тенденцията за слаб икономически растеж и растяща инфлация. Промените в производството, доставянето и пазара налагат компаниите да предприемат спешни мерки, за да подобрят устойчивостта си. Това изисква мерки срещу променливи цени на стоките и увеличаващите се логистични разходи, както и изграждане на защита във веригите за доставки.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
Как да разберем, че служителят е лоялен?
24 милиона на 24 години: Kак двама 24-годишни младежи създадоха бизнес, който оперира в 24 европейски държави
Струва ли си да инвестирате в развитието на бранда си: експертно мнение

3. Социално съответствие и „човешко лице”

Всеки успешен предприемач би трябвало да е наясно, че  служители му са толкова ценни, колкото и производството му. Това важи с двойна сила в предприятия свързани с: производство на храни и напитки, текстилна и строителна промишленост,  производство на електрическо оборудване, метални изделия и тежки машини, химическа и фармацевтична индустрия.

Въпреки добрите намерения, не всеки е в състояние да гарантира условията на труд по веригата за доставки. Един от начините да се реши проблема е сътрудничеството само с компании, сертифицирани по SA 8000. Това е доброволен стандарт за социално съответствие, създаден въз основа на Декларацията на ООН за правата на човека, трудовото законодателство и международните норми за правата на човека. Бизнес с такъв сертификат гарантира, че той не използва детски и принудителен труд, осигурява безопасна и здравословна работна среда, разрешава участието на служителите си в профсъюз, отхвърля дискриминацията и насилие от всеки тип над служители. 

Успоредно с гарантирането на безопасна работна среда и регламентирани условия на труд, компаниите трябва да насочат ресурс и в поддържане на фирмена култура. Тя е в основата на привлекателната работна среда, възможностите за развитие и повишаване на квалификацията, поощряване на идейността, критичното мислене и междуличностната комуникация. 

4. Еко отговорност

Новото поколение предприемачи са наясно за риска от климатична и еко катастрофа. Все повече  инвеститори и потребители предпочитат да дават парите си за производство и стоки на предприятия, които работят без вреда за околната среда. Тази тенденция ще се запази и през следващите години, което изисква компаниите да поставят в центъра на интересите си обществото и природата. Това изисква бизнесът да има ясна стратегия  и срок, в който да намали възможните отрицателни въздействия върху околната среда.

От друга страна – спазването на определени еко норми и правейки го достояние на обществото, е една от най-сигурните основи на бранда. Това води до неминуема популярност и печалби за бизнеса.

5. „Потапящо” клиентско изживяване

Въпреки несъмнената популярност на онлайн търговията, нуждата от пълноценно „потребителско изживяване” не може да бъде преодоляна. И днес, и през следващите години клиент(к)ите ще  жадуват за емоцията от купуването. Бизнесът трябва да помисли не само за цената и качеството на производството си, но и за удоволствието от това, което би трябвало да носи електронната търговия.  Тук отново идва намесата на технологиите, особено – функцията им да рационализира процесите при закупуване на стока или услуга от потребителя. 

Последният хит в онлайн търговията е използването на т.нар. „потапяща” технология. Тя създава 3D и VR среди, в които клиентът може да разглежда и дори да пробва  виртуални изображения на дрехи, обувки  и аксесоари, да речем. Към настоящия момент големи модни брандове създадоха възможност клиентите да „обличат” свои аватари. В близките години това ще бъде особена актуална тенденция  не само онлайн, но и в реалната търговията на дребно.

Digital Agency SEOMAX
Покажи повече

HR Manager

hrmanager.bg | Портал на знанието: Човешките ресурси, HR мениджмънт

Подобни публикации

Back to top button
Close