АктуалноHR Експерт

Как да създадем устойчиво конкурентно предимство чрез технологии за споделяне на знания?

IMG IT Academy

Прилагането на официална система за управление на знанията насърчава непрекъснатото обучение и работата в екип. Това от своя страна може да помогне за решаването на сложни проблеми в компанията.

Александър Гуаданьо от HRIQ споделя наблюденията си по въпроса как могат да бъдат описани тези стратегии. Също така описва как трябва да изглеждат стратегията за управление на знанието и технологиите, които могат да съпътстват иновативното развитие на една организация.

Географските предизвикателства, които възникват пред персонала, когато става въпрос за обучение в мрежа

В днешния силно глобализиран свят повечето организации имат много регионални отдели. Техният персонал се състои от няколко поколения служители, всяко от които има свои собствени норми, закони и култура. Хората в различните страни може да говорят различни езици, да живеят в различни часови зони. С помощта на компютрите голямото им желание да учат и да споделят знания се реализира. За да спестят пари, много компании използват не само обучение лице в лице. Като се вземат предвид всички тези фактори, трябва да се отбележи, че съществуват значителни пречки пред развитието на обучението в многонационална компания.

Начини за прилагане на социалното обучение

Средата за създаване на мрежи (в рамките на организациите или с участието на външни за организацията лица) трябва да бъде насърчавана и улеснявана. Необходимо е също така да се прилага пълноценно смесеното обучение – комбинация от F2F, работа в интернет, географски предимства, мултимедия, както и да се помага на разнородни групи да учат с помощта на Web 2.0 и Web 3.0, когато това е възможно и необходимо.

Как може да изглежда официална стратегия за управление на знанията?

Наличието на официална стратегия може да помогне за правилното планиране и прилагане на системата за управление на знанията, както и за нейното наблюдение. За да споделяте знания, както „нагоре“, така и „надолу“, трябва да се приложат на практика: социално обучение, ad hoc сътрудничество, лична информация, система за управление на знанията, блогове и др. Всички те ще могат да осигурят поток от полезни знания във всички посоки.

Влиянието на облачните изчисления върху стратегиите за създаване на система за управление на знанията

Повечето хора мислят за облака като за хранилище на бази данни или изчислителна мощ, които могат да помогнат за решаването на много от нашите проблеми.

Той ни позволява обаче да кодираме логическото мислене, както и бизнес правилата, за да подобрим собствената си интелигентност. В резултат на това облакът може да „разпредели“ сложен проблем „между други облаци или хора“, за да намери в крайна сметка решение на проблема.

Изчисленията в облак осигуряват натрупване и анализ на огромни количества информация и разполагат с неограничени изчислителни ресурси.

Затова потенциалът при използването му е огромен. Благодарение на прилагането на тези идеи продължават да функционират много „стартиращи предприятия“ (стартъпи).

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
Кои са основните три вида мотивация, които работят при всеки служител?
Ако човек няма шансове, е добре да си ги създаде сам
Защо HR специалистът се нуждае от дигитален маркетинг?

Структура на системата за управление на знанието

Структурата включва комбинация от технологии за управление на лична информация и знания. Също така – групово сътрудничество и корпоративни приложения с възможност за комбиниране и сравняване на съответните знания.

Съществуват и мрежи (както официални, така и ad hoc), които са предназначени за комуникация, споделяне, сътрудничество и обучение на потребителите.

Тази среда включва и културата на готовност за споделяне на знания и добре разработена система за обучение, както и възможност за физическо и виртуално взаимодействие между участниците.

Средата може да използва едно или повече звена за управление на знанията, но всъщност всеки участник е отговорен за състоянието и стабилността на системата за обучение.

Как организациите могат да използват структурирани бази данни или портали за съвместна работа в група?

В миналото организациите използват структурирани бази данни, за да разработят система от знания, които след това се свързват с мощна машина за търсене на текст.

Сега този процес протича с променлив успех.

Първо, не всеки може да допринесе.

Второ, повърхностните знания затрудняват намирането на реалните причини за дадено решение.

Трето, търсачките са склонни да „предлагат“ твърде много резултати, а потребителят в по-голямата си част не разполага с необходимото време, за да анализира всички възможности.

Всичко горепосочено и още повече може да бъде реализирано в портала чрез централизиран интерфейс или лични страници. Това може да насърчи сътрудничеството, лесния достъп и подкрепата за индивидуално персонализиране.

Digital Agency SEOMAX
Покажи повече

Подобни публикации

Back to top button
Close